Perioperatif Hasta Kan Yönetiminde intravenöz Demir Replasman Tedavisinin Önemli Rolü
Perioperatif Hasta Kan Yönetiminde intravenöz Demir Replasman Tedavisinin Önemli Rolü

Presented by: